Kosten

Kosten

Tijdens het intakegesprek bespreken we welke kosten u ongeveer kunt verwachten voor bijstand door een advocaat of bemiddeling door een mediator. De kosten van de voor u verrichte werkzaam-heden worden maandelijks in rekening gebracht. De mogelijkheid bestaat dat ik u vraag een eerste voorschot te betalen. Dit voorschot wordt na aanvang van de werkzaamheden met de eerstvolgende nota verrekend.

Als u in aanmerking komt voor een zogenaamde toevoeging, die verstrekt wordt door de Raad voor Rechtsbijstand, worden de kosten (deels) betaald door de overheid.

Wij bespreken verder de mogelijke kosten die verbonden zijn aan het voeren van een gerechtelijke procedure, zoals griffierecht, leges en deurwaarderskosten. Deze kosten breng ik rechtstreeks bij u in rekening.