Uurtarief mediation

Uurtarief mediation

De kosten van de bijstand middels mediation bedragen € 160,- per uur exclusief btw. Deze kosten betalen de partijen gezamenlijk, beide partijen zijn dan ook voor de kosten verantwoordelijk. U ontvangt gemiddeld eens per maand een nota voor de in die maand voor u verrichte werkzaamheden.

In voorkomende gevallen is het mogelijk om een vaste prijs afspraak te maken. Vraagt u gerust tijdens het eerste gesprek naar de mogelijkheden.

Wilt u de afspraken die tijdens de mediation zijn gemaakt vastleggen in een rechterlijke beschikking, dan dient u rekening te houden met extra kosten, zoals bijvoorbeeld leges, kosten voor het opvragen van gemeentelijke uittreksels en griffierecht, een vergoeding die de rechtbank berekent voor het voeren van de procedure. Deze kosten breng ik rechtstreeks bij u in rekening.