Mediation

Mediation

Samen op zoek naar een oplossing

In een gerechtelijke procedure zijn er altijd verliezers. Als het belangrijk is om de relatie met degene met wie u een conflict heeft goed te houden, bijvoorbeeld in het belang van uw kind, raad ik u aan eerst te onderzoeken of mediation mogelijk is. Ik vind mediation een verfrissende en prettige aanpak van conflictoplossing. Het leidt vaak sneller tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing. En de praktijk wijst uit dat afspraken die partijen in onderling overleg maken beter nagekomen worden dan afspraken die bijvoorbeeld door een rechter worden opgelegd.

Mediation kan echter alleen succesvol zijn als beide partijen openstaan voor een gezamenlijke oplossing. Mocht dit niets voor u zijn of weigert de wederpartij medewerking, dan sta ik u graag bij als uw advocaat, waarbij ik uiteraard uw belangen voorop laat staan.

Betrokken, deskundige en oplossingsgerichte begeleiding

Naast advocaat ben ik ook ACB-gecertificeerd mediator en geregistreerd bij MfN. Dat betekent dat ik een speciale opleiding heb gevolgd, gekwalificeerd ben en dat ik voldoe aan gestelde kwaliteitseisen.

Wilt u uw conflict samen proberen op te lossen?

Ik help u graag! Wilt u meer weten over mediation of een afspraak maken? Neem dan contact op.