Family mediation

Family mediation

Geschillen binnen het familierecht zijn bij uitstek geschikt om opgelost te worden met behulp van mediation. Ten behoeve van mijn familierecht praktijk heb ik daarom de specialisatie family mediation gevolgd. Tijdens de mediation kan ik u ook juridisch advies geven, omdat ik als advocaat gespecialiseerd ben in het personen- en familierecht. Ik kan inschatten wat de mogelijke uitkomst zal zijn als uw zaak door de rechtbank behandeld zou worden. Uw eigen ideeën worden zo getoetst aan de juridische werkelijkheid. Ik kan alimentatieberekeningen voor u uitvoeren en afspraken kunnen getoetst worden aan de geldende juridische normen of aan rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken.

Zeker in het familierecht spelen emotionele aspecten vaak een grote rol in het conflict. Ik zorg ervoor dat de gesprekken fatsoenlijk en met respect voor elkaar verlopen, zodat elke partij zich gehoord voelt en partijen echt samen tot een oplossing komen. Hierbij is het belangrijk dat ik als mediator neutraal en onafhankelijk sta ten opzichte van u beiden en ten opzichte van het conflict en de door u beiden gekozen oplossing.

Het belang van een kind staat voorop

Een echtscheiding is een heftige gebeurtenis in het leven van een kind. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat zij er zo min mogelijk last van hebben. Ik kan u handvatten geven hoe met kinderen om te gaan tijdens deze fase en, als u dat wilt, kan ik een zogenaamd kindgesprek met uw kind voeren. Kinderen zijn onderdeel van de oplossing en de gemaakte afspraken. Belangrijk is dat u weet wat een kind heeft meegekregen en wat hij of zij zelf graag wil. Tegen een neutrale mediator zijn kinderen hierover vaak meer open en vertellen ze makkelijker. Ik vind de belangen van het kind belangrijk en bied daarom altijd één kosteloos kindgesprek aan tijdens de mediation. Deze gesprekken kunnen al plaatsvinden met kinderen vanaf 5 jaar.

Wilt u uw geschil oplossen met hulp van een mediator?

Ik help u graag. Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact op.