Werkwijze mediation

Werkwijze mediation

De verschillende stappen bij mediation

Als u samen, onder begeleiding van een onafhankelijk mediator, uw conflict wilt oplossen, nodig ik u beiden tegelijk uit voor een kennismakingsgesprek bij mij op kantoor. Tijdens dit eerste gesprek leg ik u de verschillende spelregels van mediation uit. We bespreken mijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid, maar ook de vertrouwelijkheid. Alles wat tijdens de mediation besproken wordt, mag niet met anderen of in een eventuele gerechtelijke procedure gedeeld worden.

Tijdens het kennismakingsgesprek vraag ik u beiden uw eigen verhaal te vertellen en uw kijk op het ontstane probleem te geven. Voor een goede oplossing is het belangrijk dat eerst voor iedereen duidelijk is welke problemen de andere partij ervaart. Daarom stel ik veel vragen over het ontstaan van de problemen en de verschillende belangen. Samen kijken we of er begrip is, of gecreƫerd kan worden, voor elkaars standpunten en welke oplossingen er mogelijk zijn. Het uiteindelijk doel is dat de zaak open op tafel ligt en er zo breed mogelijk naar een oplossing wordt gezocht, die voor beide partijen acceptabel is. In een tweede gesprek bespreken we wat beide partijen vinden dat er geregeld moet worden en hoe.

We spreken om de twee weken af en de gesprekken duren gemiddeld 2 uur per keer. Hoeveel gesprekken er nodig zijn, hangt af van het conflict en de bereidwilligheid van partijen om tot een oplossing te komen. Vaak zijn drie gesprekken voldoende.

Gespreksverslagen en vaststellingsovereenkomst

Na elk gesprek maak ik een gespreksverslag. Als partijen het eens zijn over een oplossing leg ik de afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst. Als dat nodig of wenselijk is, kan deze overeenkomst, of afspraken daaruit, vastgelegd worden in een rechterlijke beschikking. Nu ik naast mediator ook advocaat ben, kan ik ook deze rechterlijke procedure voor u afwikkelen, zodat u zich hiervoor niet weer tot een andere instantie hoeft te wenden.

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek?

Neem dan contact op.