Alimentatie

Alimentatie

Alimentatie is de bijdrage die de ene partner aan de andere partner levert na de echtscheiding voor de kosten van zijn of haar levensonderhoud of de bijdrage die ouders leveren aan de kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige en jong-meerderjarige kinderen. De onderhoudsverplichting bij kinderen geldt in ieder geval – zo nodig – tot het kind 21 jaar is. Vanaf hun 18e hebben kinderen een zelfstandig procesrecht om een bijdrage van hun ouders aan de rechtbank te verzoeken.

Zowel bij partner- als kinderalimentatie is de verplichting, de noodzaak en de hoogte van de bijdrage afhankelijk van verschillende persoonlijke omstandigheden. Bovendien kunnen omstandigheden in de loop der tijd wijzigen waardoor nieuwe afspraken noodzakelijk kunnen zijn. Wilt u dat ik de relevante omstandigheden voor u in kaart breng en u informeer over de mogelijkheden en onmogelijkheden in uw situatie? Neem dan contact op.