Erkenning en gezag

Erkenning en gezag

Erkenning en ouderlijk gezag

Zowel het erkennen van uw kind als het regelen van gezamenlijk ouderlijk gezag zijn zaken die u - meestal - in overleg met de andere ouder kunt regelen zonder dat u hiervoor een gerechtelijke procedure hoeft te starten of een advocaat nodig heeft. Er zijn echter uitzonderingen, waarbij een gang naar de rechter onvermijdelijk is. De oorzaak hiervan kan liggen in uw persoonlijke omstandigheden, maar ook in een weigerachtige houding van de andere ouder om tot gezamenlijke (nieuwe) afspraken te komen.

Ik heb ervaring met deze kwesties en de te volgen procedures en kan u hierover uitgebreid informeren.

Door de rechtbank Midden-Nederland ben ik bovendien benoemd als bijzonder curator om in afstammingsrechtelijke kwesties minderjarige kinderen bij te staan en hun belangen in deze te waarborgen middels een door mij geschreven advies aan de rechtbank.

Wilt u meer informatie of wilt u weten wat ik voor u kan betekenen? Neem dan contact op.