Omgang en zorg voor minderjarige kinderen

Omgang en zorg voor minderjarige kinderen

Omgang en zorg voor minderjarige kinderen / Ouderschapsplan

Ouders van minderjarige kinderen dienen bij verbreking van hun relatie duidelijke afspraken te maken over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken. Denk hierbij aan de omgangsregeling, maar bijvoorbeeld ook aan afspraken omtrent doktersbezoek of het bijwonen van een ouderavond op school. Deze afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan.

Wilt u dat ik u help met het opstellen van deze afspraken en, in het geval dat u en uw ex-partner het niet eens kunnen worden over de inhoud van de te maken afspraken, namens u een gerechtelijke procedure start om uw standpunt aan de rechtbank voor te leggen? Neem dan contact op.