Beslag

Beslag

In het kader van een lopend strafrechtelijk onderzoek door politie en justitie kan het gebeuren dat goederen die uw eigendom zijn in beslag worden genomen. Als uw advocaat kan ik u helpen deze goederen (sneller) terug te krijgen, door overleg te voeren met justitie of door een gerechtelijke procedure te starten bij de rechtbank.

Heeft u te maken met beslag en wilt u dat ik u bijsta? Neem dan contact op.