Strafbeschikking

Strafbeschikking

Het kan voorkomen dat uw strafzaak niet tijdens een rechtszitting wordt behandeld, maar dat het openbaar ministerie toch een beslissing neemt in uw zaak en u een strafbeschikking oplegt. Ontvangt u zo’n strafbeschikking, neem dan contact met mij op. Ik kan u bijstaan als er eventueel een hoorzitting volgt en, als u het niet eens bent met de beschikking, kan ik hiertegen namens u verzet indienen. Dit verzet kan ertoe leiden dat de zaak vervolgens bij de (politie-)rechter tijdens een zitting wordt behandeld, waarbij ik dan uw verdediging kan voeren.

Heeft u een strafbeschikking ontvangen en wilt u weten of ik u bij kan staan? Neem dan contact op.