Werkwijze

Stap voor stap naar een oplossing

Vrijblijvend telefoongesprek

Als u een juridisch probleem heeft op het gebied van het personen- en familierecht of het strafrecht of als u een mediator zoekt, kunt u Advocatenkantoor Maliepaard bellen. U kunt ook mailen, in dat geval neem ik telefonisch contact met u op. In een eerste vrijblijvend telefoongesprek legt u mij uw probleem voor en stel ik u direct de vragen die nodig zijn om de zaak voor mij helder te maken.

IntRianne Maliepaard portretakegesprek

Wanneer ik verwacht dat ik u kan helpen bij het oplossen van uw probleem, nodig ik u uit voor een intakegesprek bij mij op kantoor. In voorkomende gevallen kan dit gesprek ook in de avond plaatsvinden. Tijdens het intakegesprek maken wij nader kennis met elkaar, zodat u weet bij wie u de behandeling van uw probleem neerlegt. Deze kennismaking is belangrijk omdat ik van mening ben dat de oplossing van het probleem en een adequate aanpak gebaat is bij een goede samenwerking tussen advocaat en cliënt. U vertelt mij meer over uw probleem en ik stel verschillende vragen om goed inzicht in het vraagstuk te krijgen. Omgekeerd bent u tijdens dit gesprek uiteraard volop in de gelegenheid om mij uw vragen te stellen. Ik vertel hoe uw probleem juridisch ligt, schets u de verschillende mogelijke scenario’s en stel vervolgens een plan van aanpak voor. Ook bespreek ik de kosten van mijn bijstand met u. De inhoud van ons gesprek en de afspraken die wij met elkaar gemaakt hebben, zal ik u per brief bevestigen, zodat deze over en weer vastgelegd zijn.

Behandeling van uw zaak

Hierna zal de behandeling van uw zaak door Advocatenkantoor Maliepaard gaan lopen, voor een korte danwel langere periode. Gedurende deze periode hebben wij contact per mail of telefoon, belangrijke zaken zal ik u per brief bevestigen. Berichten van de wederpartij ontvangt u van mij in kopie en inhoudelijke berichten die namens u verstuurd worden, ontvangt u, als u daar prijs op stelt, eerst in concept van mij. Hetzelfde geldt voor eventuele processtukken die door Advocatenkantoor Maliepaard namens u ingediend worden bij een gerechtelijke instantie.

Mijn kantoor is een eenmanszaak, dat betekent dat u altijd door mij geholpen wordt en niet plotseling iemand anders zult treffen die uw zaken en belangen behartigt. Bij mijn afwezigheid kunt u per mail een bericht achterlaten of telefonisch bij onze telefoniste. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Als ik afwezig ben wegens vakantie, cursus of ziekte ligt uw zaak niet stil, maar schakel ik betrouwbare waarnemers in: mr. K. Schroder op het gebied van het personen- en familierecht en mr. B. Molleman op het gebied van het strafrecht. U wordt hier - zo mogelijk - tijdig over geïnformeerd.

Heeft u vragen over mijn werkwijze of wilt u een juridisch probleem voorleggen? Neem dan contact op.